№ 2249/11.07.2023г Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година (01.10.2023 г. - 30.09.20

Posted on: Wednesday, 12 July 2023, 00:00
Valid till: Wednesday, 9 August 2023, 00:00

Файлове:

Приложение_1а
Номер: 2_Приложение_1а.xlsx
Дата: 12.07.2023 / 12:06

Download as PDFDownload as PDF Views: 741 Last changed: 12:12:27, 12 July 2023