№ 2250/11.07.2023г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 10 години, считано от стопанската 2023/2

Posted on: Wednesday, 12 July 2023, 00:00
Valid till: Wednesday, 9 August 2023, 00:00

Файлове:

Приложение 1
Номер: Приложение 1_ списъци търг 2023.xlsx
Дата: 12.07.2023 / 12:10

Download as PDFDownload as PDF Views: 1131 Last changed: 12:13:05, 12 July 2023