№2353/19.07.2023г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински нежилищен имот

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 20 July 2023, 00:00
Valid till: Wednesday, 16 August 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1553 Last changed: 10:23:47, 20 July 2023