№ 2587/14.09.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: Поземлени имоти с идентификатори в с.Маринка и КККР на гр.Бургас

Posted on: Friday, 17 September 2021, 00:00
Valid till: Tuesday, 12 October 2021, 10:23
Download as PDFDownload as PDF Views: 3824 Last changed: 10:25:32, 17 September 2021