№ 2796/29.09.2021 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 1 October 2021, 00:00
Valid till: Monday, 25 October 2021, 00:00

Файлове:

2_Приложение_1а.xlsx
Номер: 2_Приложение_1а.xlsx
Дата: 01.10.2021 / 17:07

Download as PDFDownload as PDF Views: 1511 Last changed: 17:08:14, 01 October 2021