№ 3987/29.11.2023 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 1 December 2023, 09:02
Valid till: Tuesday, 20 February 2024, 10:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 2093 Last changed: 09:03:59, 01 December 2023