№ 459/19.02.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща поетично кафене

Posted on: Tuesday, 23 February 2021, 00:00
Valid till: Tuesday, 16 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 2622 Last changed: 10:15:10, 23 February 2021