№ 460/19.02.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, недвижим имот, находящ се в южната част на първия етаж в сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 23 February 2021, 00:00
Valid till: Wednesday, 10 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1883 Last changed: 10:16:40, 23 February 2021