№ 461/19.02.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, недвижим имот, находящ се в югозападната част на първия етаж в сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкус

Posted on: Tuesday, 23 February 2021, 00:00
Valid till: Tuesday, 9 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1905 Last changed: 10:19:04, 23 February 2021