№ 661/09.03.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, недвижим имот, находящ се в югозападната част на първия етаж в сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкус

Posted on:
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 2114 Last changed: 17:09:49, 11 March 2021