№ 752/18.03.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, поземлени имоти с.Маринка и УПИ в кв.Долно Езерово

Posted on: Friday, 19 March 2021, 11:36
Valid till: Tuesday, 13 April 2021, 16:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 4860 Last changed: 11:41:03, 19 March 2021