№ 831/30.03.2021 г. Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на обособена част с площ от 45 кв. м от имот за рибарско пристанище

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 1 April 2021, 00:00
Valid till: Thursday, 22 April 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 2512 Last changed: 10:03:15, 01 April 2021