ЗАПОВЕД № 1486/25.05.2022 за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелен обект – Павилион №3,Павилион №4,Павилион №5,Павилион №6,Павилион №9,Павилион №12,Павили

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 27 May 2022, 11:56
Valid till: Tuesday, 14 June 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1335 Last changed: 12:01:38, 27 May 2022