ЗАПОВЕД № 250/26.01.2023 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственос

Posted on: Friday, 27 January 2023, 09:29
Valid till: Tuesday, 21 February 2023, 09:29
Download as PDFDownload as PDF Views: 1474 Last changed: 10:41:29, 27 January 2023