ЗАПОВЕД № 3005/31.08.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 2 September 2022, 09:51
Valid till: Tuesday, 27 September 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 2127 Last changed: 10:48:45, 02 September 2022