ЗАПОВЕД № 3507/10.10.2022 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 10 October 2022, 16:50
Valid till: Wednesday, 9 November 2022, 00:00

Файлове:

Приложение_1а.pdf
Номер: Приложение_1а.pdf
Дата: 10.10.2022 / 16:56

Download as PDFDownload as PDF Views: 895 Last changed: 17:01:10, 10 October 2022