ЗАПОВЕД №3736/27.10.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на следните нежилищни обекти - частна общинска собственост

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 28 October 2022, 13:58
Valid till: Wednesday, 16 November 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 670 Last changed: 14:00:40, 28 October 2022