ЗАПОВЕД № 3737/27.10.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на част от имот - публична общинска собственост, УПИ I в кв. 64 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

Posted on: Friday, 28 October 2022, 14:03
Valid till: Wednesday, 16 November 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1179 Last changed: 14:06:47, 28 October 2022