ЗАПОВЕД № 4016/22.11.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ 83,60 кв.м от обособено помещение с обща застро

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 25 November 2022, 11:49
Valid till: Tuesday, 20 December 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1459 Last changed: 11:50:52, 25 November 2022