ЗАПОВЕД № 4020/22.11.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.605.441

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 25 November 2022, 11:47
Valid till: Tuesday, 20 December 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 2017 Last changed: 11:51:16, 25 November 2022