ЗАПОВЕД № 424/09.02.2023 г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, в пакет, за срок от 10 (десет) години, на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне, по одобрена план – схема, на

Posted on: Friday, 10 February 2023, 09:25
Valid till: Monday, 6 March 2023, 16:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 2426 Last changed: 09:28:26, 10 February 2023