ЗАПОВЕД № 656/09.03.2022 г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелен обект – арт-кафе

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 11 March 2022, 09:04
Valid till: Wednesday, 30 March 2022, 10:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1614 Last changed: 09:06:57, 11 March 2022