2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Monday, 8 February 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Download as PDFDownload as PDF Views: 1502 Last changed: 13:05:00, 18 April 2022