2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за

Font size: A A A back
Monday, 8 February 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Download as PDFDownload as PDF Views: 1343 Last changed: 10:18:08, 18 April 2022