В периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ПЕРИОДА 01.07.2017 Г. ДО 31.12.2017 Г.