Проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“ по процедура ВG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2“ на ОП РЧР

Tuesday, 23 February 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПОТРЕБИТЕЛ.pdf

обявление.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 1575 Last changed: 11:06:34, 19 June 2023