Проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“ по процедура ВG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2“ на ОП РЧР

Font size: A A A back
Tuesday, 23 February 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПОТРЕБИТЕЛ.pdf

обявление.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 1242 Last changed: 16:42:47, 23 February 2021