Заповеди на кмета

Font size: A A A back

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС С ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/