Заповеди на кмета

Font size: A A A back

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОМЕРАЦИЯТА И АДРЕСА ОБРАЗУВАНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ НА МОТОРЕН КОРАБ - М/К "ДРУЖБА", ПРИСТАНИЩЕ НА ДОМУВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ