Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Font size: A A A back


Постоянен адресНастоящ адрес(Полетата Телефон и E-mail са необходими с оглед уведомяване на избирателя за включването му в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия)