ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Font size: A A A back