ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

ИНФОРМАЦИЯ