Заявление за достъп до информация

До Димитър Николов
Кмет на Община Бургас

или

ВАЖНО!
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП НА ИНФОРМАЦИЯ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД СЕ ПОДАВА ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ГОРНАТА ФОРМА ИЛИ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС [email protected]