Още 3 бургаски квартала ще имат нова канализация и водопроводи

понеделник, 15 април 2013
Публикувано от: Радостин Рачев
И бургаски квартали Ветрен, Минерални бани и Банево ще имат нова канализация и водопроводи

Започна реалното изпълнение на "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас". В първата копка участваха кметът Димитър Николов и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" Мария Лазарова.

"Стартираме труден и сложен проект, обхващащ три бургаски квартала, които се разширяват всяка година с нови улици и къщи. Това забавяше подготовката на проекта. При всяко вдигане на налягането някоя от старите водопреносни тръби се пука, а за да се отстрани аварията се прокопава улицата и остава кръпка. След окончателното полагане на ВиК - тръбите улиците ще бъдат асфалтирани. Впоследствие ще свържем и вилните зони към канализационната мрежа, тъй като в момента 30 % от тях са с постоянно живеещи", сподели кметът Димитър Николов.

"Отделно от това знаете, че Община Бургас има сериозни инвестиционни намерения в района на Минералните бани, свързани с археологическите разкопки и превръщането му в атрактивна туристическа дестинация. Благодарение на МОСВ, 4 сонди с минерална вода там, се стопанисват от Община Бургас, а таксите от тях се връщат като обратна инвестиция тук", сподели още кметът Николов. Той допълни, че след приключване на проекта до пречиствателната станция ще бъде изградено и футболно игрище.

Ръководителят на Управляващия орган на ОП "Околна среда" Мария Лазарова сподели, че за да може да се изгражда отгоре първо трябва да се направи невидимата инфраструктура, без която не може нито едно населено място. Тя приозова всички жители на трите квартала за търпение и пожела на Общината да изхарчи всички пари по програмата, за да може тя бъде изпълнена успешно и в срокове - става въпрос за 8 водни проекта и за 1 за отпадъци.

Проектът се финансира по ОП "Околна среда" 2007-2013г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и е на стойност 30 951 630,57 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 29 221 434,42 лв. и участие на Община Бургас с 1 730 196,15 лв. Строителството ще приключи до края на 2014 г., а срокът за изпълнение на целия проект е 41 месеца. Бенефициент по проекта е Община Бургас в асоциирано партньорство с "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.

Към момента трите квартала нямат функционираща канализационна система. Преобладаващата част от териториите се обслужват от септични и изгребни ями, които при съществуващите високи подпочвени води  замърсяват подземните води, увеличават риска за здравето на населението и нарушават екологичното равновесие в региона. В кварталите не съществува и съоръжение за пречистване на отпадъчните води, което води до замърсяване на водите в чувствителната зона на Атанасовско езеро и Черно море. Съществуващата водопроводна мрежа е силно амортизирана. В някои участъци работи с много високи напори, което е предпоставка за чести аварии и високи загуби.

Изграждането на ВиК мрежата и пречиствателната станция ще осигури екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води на трите квартала и ще намали загубите на питейна вода.

Общата дължина на битовата канализационна мрежа в трите квартала, която ще се изгради е 44 876 м., с общо 1098 ревизионни шахти и 2254 домови отклонения. Дъждовната мрежа ще е с обща дължина от 8 902 м., общо 192 ревизионни шахти, 276 дъждоприемни шахти, 96 улея и 9 зауствания. В кварталите Ветрен и Минерални бани ще се изградят 2 бр. канални помпени станции с автоматично управление, които ще изтласкват отпадъчните битови води до новопостроената ПСОВ.

Пречиствателната станция в кв. Ветрен е оразмерена за 10 560 жители и се предвижда да поеме отпадъчните води освен на трите квартала и на бързо развиващите се вилни зони към тях. Капацитетът на ПСОВ ще бъде 1559 м3/ден. Проектът предвижда изграждането и на 42 486 м. водопроводна мрежа в трасетата на старите водопроводи.

Сред гостите бяха още бившия зам.-министър на МОСВ Ивелина Василева, зам.-кметовете Атанаска Николова и Красимир Стойчев, зам.-областният управител Севдалина Турманова, директорът на ВиК - Бургас инж. Ганчо Тенев, директорът на РИОСВ - Бургас Бойчо Георгиев, общински съветници и жители на града.

Още снимки


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 9902 последна промяна: 14:28:39, 15 април 2013