Бургас кандидатства с 5 проекта за държавно финансиране

петък, 17 януари 2014
Публикувано от: Стефан Минчев
Бургаски проекти

Димитър Николов внесе 5 бургаски проекта, очакващи одобрение и финансиране от държавния Фонд за развитие и растеж на регионите 2014, зареден с 500 милиона лева. Това стана на среща при областния управител Павел Маринов, в която участваха кметове и представители на всички общини от областта.

 

Ето и самите проекти:

 

1. Многофункционален спортен, конгресен и бизнес център - АРЕНА БУРГАС

Стойност: 30 000 000 лева

Специфичните цели са насочени към подобряване на жизнената среда посредством благоустрояване на терен от 46 254 кв.м. и изграждане на модерна и достъпна инфраструктура за провеждане на спортни, културни и бизнес събития чрез  многофункционален спортен, конгресен и бизнес център - АРЕНА БУРГАС.

Дейност: Проектиране на многофункционалната сграда.

Изготвено е предпроектно проучване. Подготвено е техническо задание за проектиране на Многофункционалната зала "Арена Бургас", развита като закрит спортен комплекс с капацитет 6 500 бр. седящи места, който да съдържа всички необходими пространства, условия и техническо оборудване за провеждане на локални, национални и международни състезания, концерти, бизнес форуми и изложения.

Дейност 1 - Изготвяне на инвестиционен проекта: фаза  - идеен проект 

Дейност 2 - Подготовка на  инвестиционен проект: фаза - работен проект с издаване на Разрешение за строеж

Дейност 3 - Строително - монтажни дейности и благоустрояване на прилежащите територии. Съгласно заданието за проектиране залата ще има капацитет от 6500 места, необходими пространства, условия и техническо оборудване за провеждане на местни, национални и международни състезания по различни видове спорт, подвижни и неподвижни трибуни, тренировъчен блок с допълнителна зала, зали с конферентни функции и кабини за симултантен превод и др., както и площи за обществено обслужване.

 

2. Надлез над товарна ж.п. гара-гр. Бургас

Стойност: 18 100 000 лева

Очаква се изграждането на "НАДЛЕЗ НАД ТОВАРНА Ж.П. ГАРА - ГРАД БУРГАС" да окаже благоприятно въздействие върху състоянието на трафика в града, да облекчи натоварването на използваните сега пътища и пътни съоръжения и да намали замърсяванията на околната среда.

Основните цели на проекта са:

- Изнасяне на основния транзитен трафик извън жилищните комплекси и централна градска част

- Намаляване на времето за придвижване в града

- Намаляване на шумовото и атмосферно замърсяване в жилищните комплекси

- Облекчаване на трафика и създаване на условия за безопасно придвижване в градската среда

- Облекчаване на натоварването на надлез "Владимир Павлов"

- Изпълнение на регионалните планове и програми

 

3. Изграждане на спортно училище

Стойност: 13 000 000 лева

Специфични цели на проекта:

Те кореспондират с основните приоритети и мерки в програмата на правителството на Република България, насочени към развитие на спорта в държавата чрез изграждане на модерна спортна инфраструктура за нуждите на спортното училище и създаване на условия за развитие на талантливи спортисти.

Специфичните цели на проектното предложение са свързани със стремежа на Община Бургас да подобри условията за спортно образование на изявени деца и развитие на елитни спортисти за нуждите на националните спортове.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта:

* Изградено спортно училище с модерна спортна инфраструктура и общежитие;

* Осигурени съвременни условия за професионално спортно развитие на деца от Югоизточния регион;

* Подобряване на учебната база на територията на региона;

* Увеличаване приема на ученици-  500 бр.;

* Създаване на работни места по време на изграждането и функционирането на спортното училище;

* Създадени условия за подобряване резултатите на професионалните клубове от региона и страната;

* Създадени условия за подобряване представянето на националните отбори на европейско и световно ниво;

 

4. Рехабилитация на ул. "Ал. Батенберг" по плана на ЦГЧ

Стойност: 4 100 000 лева

Очаквани ефекти:

- За бенефициента - утвърждаване на Община Бургас и областта като център на динамично развитие и растеж; подобрени характеристики на градската среда; решаване на проблемите с паркоместата в една от най-натоварените зони; безконфликтна и безопасна мобилност;

- За други заинтересовани страни - балансирана система от обществени пространства, достъпни за всички групи от населението; подобрени физически характеристики на градската среда; подобрени екологични условия; безконфликтна и безопасна мобилност; възможности за използване на алтернативни методи на придвижване - велосипеди; атрактивна пешеходна зона; Подобрен достъп до Приморски парк и Автогара Юг; Осигурена обвързаност на обществено достъпните пространства в централната градска част и Приморски парк.

Очаквани резултати:

* Подобрен достъп до Приморски парк и Автогара Юг, Ж.П гара и Международна морска гара;

* Осигурено безконфликтно движение и условия за алтернативна мобилност;

* Подобрена достъпност на средата за хора с увреждания;

* Осигурена обвързаност на обществено достъпните пространства в централната градска част и приморски парк.

Очаквани продукти:

- Засаждане на 81 броя нови дървета;

- Изградена двупосочна велосипедна алея с дължина 575 м.

- Обновени 745 м. улично платно с прилежащи тротоари;

- Изградени 136 бр. паркоместа, между които и значителен брой места за паркиране на водачи със специфични потребности;

- 1 888 м2 рехабилитирани зелени площи;

- Монтирани 78 бр. осветителни стълбове с енергоспестяващи осветители.

 

5. Център за наблюдение на небесните явления

Стойност: 7 000 000 лева

Очаквани ефекти от изпълнението за бенефициента и другите заинтересовани страни:  

* За Община Бургас - утвърждаване на Община Бургас и областта като център на динамично развитие и растеж; създаване на допълнителна атракция за града, предлагаща качествено нов подход при организиране и представяне на научна информация на широката публика вместо статични експозиции; повишен интерес от страна на посетителите, включително туристи и гости на града и от друга страна - привличане на инвеститори. Центърът ще работи в тясно сътрудничество с двата университета в Бургас, като ще търси целево финансиране по проекти съвместно с тези структури.

* За населението на града и областта - подобряване качеството на образованието и образователния процес в Бургас и областта чрез включване в учебната програма на интерактивни занимания в Центъра, участие на ученици и студенти в разработване на експозиции и програми; подобряване на условията за иновации чрез създаване на среда за активни контакти между науката, образованието и бизнеса; създаване на нови работни места.

 

Към държавния фонд за развитие и растеж на регионите могат да кандидатстват не само общините, но и министерствата. Във връзка с тази подробност, на срещата в Областна управа кметът Николов призова останалите участници за регионална солидарност. Той предложи да се подкрепят задружно и такива проекти, по които бенефициенти не могат да бъдат общините, а министерствата. Като пример Димитър Николов даде изграждането на северната дъга на Бургас /това касае Поморие, Несебър, а косвено и други общини в региона/, реконструкция на пристанището, брегоукрепването на Сарафово и Крайморие, ремонт на Стария съд /сградата е собственост на Министерство на правосъдието/. Той дори предлага съфинансиране от страна на Община Бургас, само и само тези големи проекти, които са в компетенцията на държавната власт, да се задействат.

По предложение на кмета Димитър Николов участниците в срещата се уговориха за ново съвещание през следващата седмица, но в разширен формат - в присъствието на бургаските народни представители, които ще бъдат призовани да помагат за класирането на най-много проекти от региона.

Още снимки


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 4816 последна промяна: 12:24:28, 21 януари 2014