Избраха проект за обновяване на Културен дом на нефтохимика

петък, 20 юни 2014
Публикувано от: Стефан Минчев
Спечелилият проект

Преди да се осигурят средства за ремонт или строителство на голям инфраструктурен обект, трябва да се изготви технически проект. Това е трудоемка задача и струва доста пари. Община Бургас успя да спечели европейски средства за изготвяне на такива технически проекти за редица знакови обекти по Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/5-02/2012/029 с ОП "Регионално развитие". Така тя ще има пълна готовност да кандидатства и да търси средства за строителните дейности през следващия програмен период 2014 - 2020.

Вчера станаха ясни резултатите от конкурса за най-добра идея за реконструкция на Културен дом на нефтохимика. Сградата е дарена от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД в полза на бургазлии. В конкурса участваха седем колектива. Жури, съставено от представители на Община Бургас като Възложител, на дарителя "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, а също и от авторитетни представители на регионалните колегии на Камара на Архитектите в България, Съюз на Българските архитекти, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и МВР- РСПАБ, след проведени общо три заседания, единодушно определи най-добрата идея.

На първо място е класиран проект на младия бургаски колектив от архитектурно студио "МОТО" ООД, с ръководител арх. Десислава Стоянова. Други два проекта делят второто място - на "Инвиктос архитекс" /с ръководител арх. Свилен Бонев/ и "Декор Дизайн" ЕООД /с ръководител на колектива арх. Даниела Бурулянова/. Класираният на първо място проект е спечелил безспорно журито по няколко показателя - умело вписване в новата динамична околна среда (сред новите две високи сгради, реконструирания площад "Тройката" и новата подземна улица), отваряне на вътрешния двор към площадното пространство за широко обществено ползване, входните стъпала са оформени така, че да се използват и като места за сядане, осигуряване на широк достъп на хората със затруднена мобилност, редуциране на местата за сядане в голямата зрителна зала, което ги прави много по-комфортни. Според журито с това решение сградата напълно се преобразява и съответства на съвременните архитектурни тенденции.

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 5726 последна промяна: 15:57:50, 20 юни 2014