Младежи от Бургас се учат на енергийна ефективност в клуб „Енергия и околна среда” и „Еко клуб ВЕИ”

сряда, 08 април 2015
Публикувано от: Стефан Минчев
Еко

Три бургаски училища - СОУ "Петко Росен", ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ с хуманитарно-естетически профил "Св. Св. Кирил и Методий" работят по проект "Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия". Те са създали свои клубове, за да участват активно в собственото си образование и в разработването и прилагането на местната политика за енергийна ефективност. Ръководителите им са преподаватели от съответните училища, подпомагани от експерти от фондация "Евро-перспективи". Неправителствената организация изпълнява проекта в партньорство с ENSI - Energy Saving International AS, Норвегия. Финансирането е  по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на проекта е създаването на интерес за формиране на училищни клубове по устойчива енергия в България.

Бургаските младежи са част от 13 подобни училищни формирования, създадени от началото на 2014 г. досега в София, Бургас, Балчик, Ихтиман и с. Вакарел. Всеки от училищните клубове е преминал през обучителна програма по всички ключови въпроси на устойчивата енергия и изменението на климата и е разработил свой собствен план  за действие - от залесяване до енергиен мониторинг на училищните сгради, от образователни кампании до практически мерки за пестене на електричество и вода и придвижване с велосипед, които дейности ще допринасят за опазването на природата. В момента повече от 300 ученика - членове на клубовете прилагат конкретните мерки от своите планове.

Клуб "Енергия и околна среда" при СОУ "Петко Росен" - Бургас, залага на подмяна на оборудването в санитарните възли. Вече са закупени 6 нови моноблока. На "Еко клуб ВЕИ" при ПГЕЕ "Константин Фотинов" - Бургас бяха подсигурени сензори и автоматични кранове за вода.

Партньорите по проекта очакват към Клубовете за устойчива енергия да се присъединят около 6000 ученика, отстоявайки интересите за опазване на околната среда.

За повече информация можете да посетите страницата на Клубовете по устойчива енергия www.europerspectives.org/clubs, както и Facebook профила на Проекта https://www.facebook.com/ustoichivaenergia?fref=ts.

Тел. за контакт: +359887550138, Велеслава Цакова.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 2147 последна промяна: 17:25:13, 08 април 2015