Съобщение за одобрено задание за проектиране и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ в землище - кв.Крайморие

Съобщение за одобрено задание за проектиране и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ в землище - кв.Крайморие

Публикувано на: понеделник, 04 ноември 2013
Валидно до: четвъртък, 28 ноември 2013, 08:53

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че със Заповед №2817/16.10.13г. на Зам.Кмета на Община Бургас, изготвена на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е одобрено задание за проектиране и е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.10.916 по КК на гр.Бургас, местност "Рибарското пристанище" /бивша "Ченгене скеле"/, землище - кв.Крайморие.


свали като pdf разглеждания: 2127 последна промяна: 08:54:14, 04 ноември 2013