Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на проект за интериорен дизайн, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Галерия „Георги Баев“ в реновираната сграда на ул. Демокрация“ №6, гр. Бургас“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на проект за интериорен дизайн, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Галерия „Георги Баев“ в реновираната сграда на ул. Демокрация“ №6, гр. Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2013-0033
Публикувано на: понеделник, 03 юни 2013
Валидно до: петък, 05 юли 2013, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

 

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проект за интериорен дизайн, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Галерия "Георги Баев“ в реновираната сграда на ул. Демокрация“ №6,  гр. Бургас“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2013-0033

свали като pdf разглеждания: 3353 последна промяна: 10:04:56, 03 юли 2013