Публична покана по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на екозони – „Вая“ и „Форос”.

Публична покана по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на екозони – „Вая“ и „Форос”.

Уникален номер в регистъра на АОП:9005763
Публикувано на: петък, 31 август 2012
Валидно до: вторник, 11 септември 2012, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ОТНОСНО: Публична покана реда на Глава 8 "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изграждане на екозони - "Вая" и "Форос".

2012 г.За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9005763

свали като pdf разглеждания: 3167 последна промяна: 15:43:57, 31 август 2012