2009

Размер на шрифта: A A A Назад

Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас.

Проект на НаредбаПриложение №1: Оценка и спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Държавния календар Приложение №2: Оценка и спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Международния календар 23 декември 2009 г.

Прочетете повече

Проект на Правилник за организация на работата и дейността на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет-Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагане и финансиране на процедури за "ин витро оплождане" на лица, двойк

Проект на Правилник

Прочетете повече