2010

ОТЧЕТ ЗА 2010

Бюджет 2010 (съкратен вариант), приет с прот. решение N 31/11.02.10 г. на Общински съвет Бургас