2010

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 23.12.2010г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. Предложения…

Прочетете повече

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес [email protected] в 14 дневен срок, считан от 22.12.2010 г. до 05.01.2011 г. включително.

Прочетете повече

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: [email protected], в срок от 23.12.2010 г. до 07.01.2011 г. включително.

Прочетете повече

Проект на наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: [email protected] в срок от 25.11.2010 г. до 08.12.2010 г. включително.

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на Община Бургас и Мотиви за приемането й

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас- Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email:[email protected] в срок от 17.11.2010 г. до 21.11.2010 г. включително.

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 08.11.2010г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас -…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес [email protected] в 14 дневен срок, считан от 09.10.2010 г. до 22.10.2010 г. включително.

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес [email protected] в 14 дневен срок, считан от 07.10.2010 г. до 20.10.2010 г. включително.

Прочетете повече