2011

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г.(съкратен вариант)

Бюджет 2011 (съкратен вариант), приет с прот.решение N 46/17.02.2011 г. и продължение на 22.02.2011 г. на Общински съвет Бургас