2011

Размер на шрифта: A A A Назад

Проект на Наредба за допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.12.2011г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: [email protected], в срок от 25.11.2011 г. до 08.12.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 18.11.2011г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14 - дневен срок, считано от 06.06.2011г. на електронна поща: [email protected] burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 31.05.2011г. на  [email protected]

Поект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №1 ведно с мотиви към проекта.

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 03.05.2011г. на  [email protected].

Предложение за допълнение и изменение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, ведно с мотиви към проекта.

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: [email protected], в срок от 02.05.2011 г. до 16.05.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас, ведно с мотиви към проекта.

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 03.05.2011г. на [email protected].

Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №2 към същата

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: [email protected], в срок от 01.04.2011 г. до 14.04.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет ведно с мотиви към проекта

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считан от 31.03.2011 г. на следния адрес: [email protected]

Предложение за промяна в правилника и числеността на членовете на Консултативен съвет по туризъм към Кмета на Община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат правени на ел.поща [email protected], в 14 дневен срок, считан от датата на публикуване.

Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №2 към същата

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: [email protected], в срок от 01.03.2011 г. до 14.03.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Център административно обслужване на граждани, както и на еmail: [email protected], в срок  от 01.03.2011год. до 14.03.2011год.