Анализ на анкетата за организация на административното обслужване