Членство в международни организации

ЕВРОГРАДОВЕ

ЕВРОГРАДОВЕ

Евроградове е организация на големите европейски градове и региони. Членове са също така и няколко асоциации на местни власти. Община Бургас е член от 2004г. До 2007г. членският внос е бил 3860 евро, а с членството на България в ЕС е 7723 евро.

За повече информация посетете: http://www.eurocities.org

ICLEI /International Council for Local Environmental Initiatives/

ICLEI /International Council for Local Environmental Initiatives/

Международен съвет за местни екологични инициативи -Местните власти за устойчиво развитие / ICLEI - Local Authorities for Sustainability - International Council for Local Environmental Initiatives/ - световна организация със седалище в Торонто, Канада и европейски офис във Фрайбург, Германия. Община Бургас е член от 1994год. Представител на Община Бургас е член на Изпълнителния комитет.

За повече информация посетете: http://www.iclei.org/ 

Международна асоциация за обществен транспорт UITP (Union Internationale des Transports Publics)

Международна асоциация за обществен транспорт UITP (Union Internationale des Transports Publics)

CIVITAS

CIVITAS

Living.in.eu

Living.in.eu

B40 Network of Balkan Cities

B40 Network of Balkan Cities

Мисии на ЕС: Адаптация към Климатичните промени

Мисии на ЕС: Адаптация към Климатичните промени

Мисия Иновации: Градски Преход на Конвента на Кметовете

Мисия Иновации: Градски Преход на Конвента на Кметовете

Craft Cities (Creating Actionable Futures)

Craft Cities (Creating Actionable Futures)

Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors)

Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors)

Green City Accord

Green City Accord