Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
2 3 Величка Великова Началник-отдел +359 56 (0) 907 428 ул. "Климент Охридски" №3 [email protected]
2 3 Ивайло Трендафилов главен експерт +359 56 (0) 84 11 93 ул. "Климент Охридски" №3 [email protected]
2 1 Жана Колева главен експерт +359 56 (0) 907 458 ул. "Климент Охридски" №3 [email protected]
2 2 Мариела Гъркова главен експерт +359 56 (0) 907 430 ул. "Климент Охридски" №3 [email protected]
3 313 Камер Ахмедов главен експерт +359 56 (0) 907 259 ул. "Александровска" №26 [email protected]
3 313 Георги Сакалиев Главен експерт +359 56 (0) 907 318 ул. "Александровска" №26 [email protected]
3 316 Кира Данабашева старши експерт +359 56 (0) 907 272 ул. "Александровска" №26 [email protected]

Изпрати съобщение до служител