Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
3 308 д-р Лорис Мануелян ЗАМ.КМЕТ ”Здравеопазване, соц.дейности, спорт” 056 907271 ул. Александровска, 26 obshtina@burgas.bg
3 307 Мария Станчева СЪТРУДНИК - Ст.специалист 056 907271 ул. Александровска, 26 m.stancheva@burgas.bg

Изпрати съобщение до служител