Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
4 403 арх.Веселина Петкова-Илиева Директор "Устройство на територията" 056 907292 ул. Александровска, 26 obshtina@burgas.bg
4 409 арх.Димитър Алексиев Началник Отдел "Устройствено планиране" +359 56 907299 ул. Александровска, 26 obshtina@burgas.bg
4 402 Марияна Иванова Началник Отдел "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура" +359 56 907281 ул. Александровска, 26 obshtina@burgas.bg
3 410 Светлана Евтимова Началник отдел “Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация” +359 56 907294 ул.Александровска 26 obshtina@burgas.bg

Изпрати съобщение до служител