Обратна връзка

Служители

Етаж Стая Име, презиме и фамилия Длъжност Телефон за връзка Адрес E-mail
2 1 Мая Русева Директор "Европейски политики и програми" +359 56 841193 ул.Климент Охридски, ет.2 obshtina@burgas.bg
2 2 Антония Дякова Началник Отдел "Подготовка на тръжни процедури, управление и финансово отчитане на проекти" +359 56 841193 ул.Климент Охридски 3 obshtina@burgas.bg
2 1 Величка Великова Началник отдел "Териториално сътрудничество" +359 56 841193 ул. „Климент Охридски” 3 obshtina@burgas.bg

Изпрати съобщение до служител